Find A PhysicianHome  |  Library  |  myDownstate  |  Newsroom  |  A-Z Guide  |  E-mail  |  Contact Us  |  Directions

SUNY Downstate Health Sciences University

Department of Dermatology

Faculty

Alapati

Usha Alapati, MD

David Biro

David Biro, MD, PhD

Bradu

Stefan Bradu, MD, PhD

Neil Brody

Neil Brody, MD , PhD


Cool

Alicia J. Cool, MD

Jeff Ellis

Jeff Ellis, MD

Sharon Glick

Sharon Glick, MD,
Vice Chairman
Program Director

Geoffrey Gottlieb

Geoffrey Gottleib, MD


Edward Heilman, MD

Edward Heilman, MD, Interim Chairman

Andrea Hui

Andrea Hui, MD

Jared Jagdeo

Jared Jagdeo, MD, MS

Jeannette Jakus

Jeannette Jakus, MD


Amor Khachemoune, MD

Amor Khachemoune, MD

Jessica Krant

Jessica Krant, MD

Wei- Li Lee, PhD

Wei-Li Lee,PhD

Eve Lowenstein

Eve Lowenstein, MD, PhD


Orit Markowitz, MD

Orit Markowitz, MD

Lily-Rose Paraskevas

Lily-Rose Paraskevas, MD

Alyson Penstein-Alyson

Alyson Penstein, MD

Jane Schneider, MD

Jane Schneider, MD


Katherine Siamas, MD

Katherine Siamas, MD

Dan Siegel, MD

Dan Siegel, MD

Gina Taylor

Gina Taylor, MD

Cassandra E. Venable, MD

Cassandra E. Venable, MD


Seth Wilentz

Seth Wilentz, MD

Qiang Xie

Qiang Xie, MD, PhD